Vad är hälsa

Ibland kan det var svårt att svara på vad hälsa egentligen är eftersom det är så mycket som ingår i god hälsa. Det finns ett gammalt talesätt som säger att “Hälsan tiger still”. Och det ligger verkligen något i det. När man är frisk och mår bra så har man inget att klaga på. Inget som pockar på att man ändrar på något i sin livsföring, kost eller motion och inget annat heller.

Hälsa är ett stort område och därför är friskvård också ett stort område. Men vad är god hälsa egentligen? När man mår dåligt så vet man ju att man just då inte har god hälsa. Men när man mår bra så känns ju allt som vanligt och det är det man menar med att hälsan tiger still. Så länge allt är bra så har man ingen anledning att förändra något i sin livsstil.

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom utan det är också att må bra till både kropp och själ, med betydelsen mental hälsa. Människan behöver må bra inombords lika väl som i kroppen.

God hälsa är också goda relationer där man som människa känner samhörighet, gemenskap och tillhörighet. Att stanna till och småprata med människor man känner, både vänner och bekanta är betydelsefulla ingredienser i en människas goda hälsa. Att vara i ett sammanhang som består av familj, vänner och bekanta är normalt för de flesta. När man av någon anledning förlorar dem som betyder något i ens liv så blir de flesta medvetna om att människorna omkring en har en positiv inverkan på ens hälsa och välmående. Familjen kan vara som ett vitaminpiller av stora mått i en människas liv. Trots att vetenskapliga undersökningar visat hur viktiga våra närmaste är för hälsa och välmående så är det ändå inte alla som inser att relationer är värt att omhulda.

Att må bra i arbetslivet med sociala kontakter där man interagerar med andra människor dagligdags har stor betydelse för hälsan och välmåendet. Självklart finns det också fnurror på tråden i relationerna runt omkring, det är naturligt att det är så, och det är viktigt att inse det. När man accepterar att det inte alltid är glatt och trevligt i samvaron med andra människor är det lättare att komma över tillfälliga gräl och orosmoment. Det främjar också hälsan att hitta vägar ut ur tillfälliga stormar människor emellan.

God hälsa är också hur man behandlar kroppen. Vad som är viktigt när man talar om fysisk hälsa är att den mentala hälsan är betydelsefull i sammanhanget för att den påverkar fysiken. Om man är arg länge på någon annan till exempel så ökar hjärtfrekvensen och olika aktiviteter i kroppen sätts igång som är stressande för fysiken och själslivet. Därför är det viktigt att kunna släppa negativa känslor och förlåta människor för att de inte vet bättre. Det lugnar psyket och därmed sjunker också stressen i kroppen. Förlåtelse är en av hörnpelarna för god mental hälsa som i sin tur påverkar den fysiska hälsan positivt.

Vad är hälsa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till toppen
zakra